HAKKIMIZDA >

POLİTİKALARIMIZ

ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

Yüksek ve alçak basınçlı döküm sektöründe müşteri memnuniyetini hedefleyerek, uygulanabilir ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde ürün sunan firmamız, temiz ve yaşanabilir bir dünya hedefi ile faaliyetlerinde kaynak kullanımını minimuma indirmeyi, verimlilik, kalite ve iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmayı ilke edinmiştir. Bunu gerçekleştirebilmek için;

 • Tüm  faaliyetlerine çevre, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını uygulamayı ve bu standartlara bağlı süreçlerdeki performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve enerji ile ilgili yasal düzenlemeler ile uygulanabilir diğer güncel şartlara uymayı,
 • Kormetal adına çalışanları korumayı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamayı,
 • Riskleri kontrol altına almada risk kontrol hiyerarşisini uygulamayı,
 • Çevreyi korumak için doğal kaynakları verimli kullanmayı ve kirliliği önlemeyi,
 • Proseslerinden çıkan atık miktarlarını kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
 • Proseslerimizin tasarımında ve değiştirilmesinde kaynak kullanımını en aza indirmeyi göz önünde bulundurmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği ve çevre kültürünün geliştirilmesi için, Kormetal adına çalışanların eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve katılımlarını sağlamayı, taahhüt ederiz.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 •      Müşterilerimize zamanında, güvenilir kalitede, uygun Pazar fiyatında ekonomik ürünler sunmak.
 •      Proseslerimizin etkinliğini ve verimliliğini sürekli olarak iyileştirmek.
 •      Paydaşlarımızın (Dış ve İç Müşteriler, Firma Ortakları ve Tedarikçiler) Memnuniyetini artırmak.
 •      Çalışanlarımızın yetkinliğini artırarak Ekip Çalışması ve Takım Ruhunu Geliştirmek.
 •      Doğal kaynakları etkili kullanmak ve çevreye saygılı ürünler üretmek.